Make your own free website on Tripod.com
 
Asma'ul Husna
 
"Allah mempunyai Al-Asma ul Husna (nama-nama yang baik), maka memohonlah kepada Allah dengan menyebut nama-nama itu."
(QS Al-A'raaf:180)

Hak Cipta Hanyalah Milik Allah