Make your own free website on Tripod.com

Minyak Wangi Bagi Muslimah

Bagi seorang muslimah, memakai minyak wangi tidak lain adalah untuk memenuhi kesenangan suaminya saja. Selain itu bagi yang mungkin mempunyai bau badan yang kurang sedap, malah sangat dianjurkan untuk memakainya. Namun demikian tidak berarti semua minyak wangi cocok dan boleh dipakai oleh muslimah. Rasulullah menganjurkan bagi wanita muslimah untuk memakai minyak wangi yang baunya tidak terlalu kuat, sebagaimana beliau bersabda :
„Sesungguhnya minyak wangi untuk lelaki ialah yang kuat baunya dan kalem warnanya, sedang minyak wangi untuk wanita ialah yang menyolok warnanya dan kalem baunya."
(HR An-Nasa’i, Tarmidzi, Abu Hurairah)

Mengapa yang baunya tidak terlalu kuat ? Karena bau yang kuat bisa menarik perhatian orang, misalnya ketika muslimah itu harus pergi keluar rumah.

Diringkas dari : „Fiqhul Mar’ah Al-Muslimah" karya Ibrahim Muhammad Al-Jamal